[1]
N. A. . Mat Tajudin, F. Muhammad, A. . Abdul Razak, M. Y. . Mohd Hussin, A. Z. . Mohamed Shaarani, and S. A. . Awang, “Analysis On The Level Of Knowledge Among Perak Civil Servants On The Items Of Payable Income Zakah Calculation/ Analisis Tahap Pengetahuan Penjawat Awam di Perak Terhadap Item Item dalam Pengiraan Jumlah Pendapatan Berzakat”, SH, vol. 13, no. 2, Apr. 2021.