[1]
R. Rodin Ahmad, Z. Hassan, and N. H. A Wahab, “The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia”, SH, vol. 14, no. 2, pp. 69–77, May 2022.