Amrullah, M. F. N., W. M. R. Wan Mohamad, and M. Md Yunus. “Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Karangan UPSR Oleh Guru Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-2.1485.