Muhamad, N., M. A. Z. Megat Zakaria, S. Md. Salleh, and J. Harun. “Penggunaan Permainan Digital Dalam Pembelajaran Bilik Darjah Bagi Meningkatkan Kreativiti Dalam Penyelesaian Masalah Matematik”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-2.1486.