Ismail, N., Z. A. Zainuddin, and H. Ibrahim. “Komitmen Terhadap Keselamatan Aktiviti Luar Dan Berisiko Dalam Pendidikan”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-2.1488.