Mohd Noramin Chang, N. N., and K. Daud. “Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-2.1491.