Abd Ghani, N. A., and Z. Mohamad Ashari. “Satu Kajian Tentang Kawalan Diri, Gangguan Belajar-Masa Lapang Dan Kesejahteraan Pelajar”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-2.1493.