Muhamad, N. “Pengaruh Ansyitah (Aktiviti) Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-4, Nov. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-4.1532.