Noor, Zanariah. “Status Dan Hak Anak Tak Sah Islam Dalam Undang-Undang Di Malaysia”. Sains Humanika, vol. 10, no. 3-4, Nov. 2018, doi:10.11113/sh.v10n3-4.1539.