Amrullah, Muhammad Faez Nurazman, Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad, and Melor Md Yunus. “Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Karangan UPSR Oleh Guru Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes”. Sains Humanika 10, no. 3-2 (October 24, 2018). Accessed August 13, 2022. https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1485.