Mohd Noramin Chang, Nur Nazurah, and Khadijah Daud. “Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar”. Sains Humanika 10, no. 3-2 (October 24, 2018). Accessed August 13, 2022. https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1491.