Rodin Ahmad, Rozeman, Zainudin Hassan, and Nor Hidayah A Wahab. “The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia”. Sains Humanika 14, no. 2 (May 1, 2022): 69–77. Accessed May 28, 2023. https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1936.