1.
Shaiful Baharum A, Samah R, Abdul Rahman A. Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia. SH [Internet]. 2022May1 [cited 2022May21];14(2):1-12. Available from: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479