1.
Mohd Nawi MZ, Hashim A. The Level of Readiness of Islamic Education Teachers in Kelantan Islamic Foundation Secondary School Toward Multimedia Platform in Teaching / Tahap Kesediaan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Yayasan Islam Kelantan Terhadap Multimedia Dalam Pengajaran. SH [Internet]. 2020 Dec. 29 [cited 2024 May 29];13(1). Available from: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1678