The Ability to Translate Arabic Vocabulary among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar STAM

Authors

  • Izzah Syakirah Maaruf Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71899 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Rosni Samah Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71899 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v12n3.1712

Keywords:

Arabic, Arabic Language, Vocabulary, Translation, Strategies, STAM.

Abstract

Religious school students have been learning Arabic from standard one until standard six at the level of STAM examination. During these six years of learning, apperently, they can master Arabic well. However, some studies have discussed on their weaknesses. Therefore, this study was conducted to identify the students’ ability to translate in using the Arabic vocabulary that consists of nouns, verbs and cohetions among form sixth students at a religious school in Selangor. The researchers used descriptive analysis to obtain the mean. A total of 80 respondents were randomly selected to answer a set of test by translating 66 Arabic vocabularies which were selected from STAM textbook. The results of the analysis indicated that the respondents’ translation ability for nouns, verbs and cohetions is considered as weak. This study suggested that translation exercises should be conducted periodically for students in the classroom or in the co-curricular activities. 

References

Abdul Razif Zaini. (2015). Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Melayu di Peringkat Universiti. (Tesis Sarjana). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Asmuni Zumrah, Nazipah Mat Shaid@Md. Said, Rosni bin Samah. (2020) Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam. Jurnal Sains Humanika, 12(12), 55-60.

Bernama. (2012). "Lulus Ujian Kelayakan Bahasa Arab Syarat ke Al-Azhar". MStar. <https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2012/04/lulus-ujian-kelayakan-bahasa-arab-syarat-ke-alazhar>. Retrieved: 23 Ogos 2019.

Harun Baharudin. (2014). Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama di Malaysia. (Tesis Sarjana). Kuala Lumpur: Uniersiti Malaya.

Ismail Adam. (2009). Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia oleh Lembaga Peperiksaan bagi Maksud Pelantikan ke Perkhidmatan Awam. <https://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp142009.pdf. Retrieved: 15 Mei 2020.

Lily Hanefarezan Asbulah, Ashinida Aladdin, Maimun Aqsha Lubis dan Mus’ab Sahrim. (2019). “Strategi Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysiaâ€. GEMA Online®. Journal of Language Studies, 19(2), 139-159.

Linamalini Mat Nafi & Kamarul Shukri Mat Teh. (2014). “Strategi Pembelajaran Bahasa: Satu Pengenalan Konsep dan Modelâ€. Jurnal Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 9, 172-197

Masturah & Kaseh. (2012). "Penggunaan Strategi Pembelajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab: Kajian di Pusat Asasi UIAM". Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR ’12), 139-153. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mazyyah Othman. (2016). Istikhdam Istiratijiyyat Tawasuliyyah lada Muta’alimin Lughah Arabiyyah bi Wasfiha Lughah Thaniyyah min Zawil Kafayah Ittisaliyyah ‘Aliyyah wal Mutadaniyyah fi Jamiah Ulum Islamiyyah Maliziyyah. (Tesis Sarjana). Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohamad Taqiuddin. (2017). Istikhdam Istiratijiyyat Ta’alum Munazzam Zatiyyan fi Ta’alumi Maharat Kalam lada Mutanadhirin Mumassilin li Jamiat Ulum Islamiyyah Maliziyyah. (Tesis sarjana). Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohd Zaki Ismail, Kaseh Abu Bakar, Nik Farhan Nik Mustapha & Nurazan M Rouyan. (2016). “Penggunaan Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab pada Kalangan Pelajar Cemerlangâ€. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 31, 47-68.

Muhamad Amnan bin Awang. (2016). Tasmim Wahadaat Dirasiyyah fi Ilmi Bayan Bistikhdami Mudauwwanah Elektroniyyah li Tolabah Qismi Lughah Arabiyyah wa Adabiha fi UIA. (Tesis Sarjana). Gombak: UIA.

Nabihah Yusof, Harun Baharudin, Maimun Aqsha Lubis, Muhammad Saiful Anuar. (2018). “Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Kaedah Bimbingan Rakan Sebaya (BRS) untuk Pembelajaran Kosa Kata Arabâ€. e-Academia Journal,7(2), 66-75.

Noorafini Kassim, Saini Ag. Damit dan Muhammad Suhaimi Taat. (2017). “Pengaruh Sikap Pelajar Dan Pengajaran Guru Terhadap Penguasaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Ppib, UMSâ€. Jurnal ‘Ulwan, 1, 125-142.

Nor Muhamad. (2019). Istiratijiyyah Ta’lim Lughah Arabiyyah lada Mu’alim Mutafauwwiq fi Madrasah Thanawiyyah Wataniyyah Diniyyah Maahad Hamidi Kajang Anmuzajan. (Tesis Sarjana). Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Nur Afiah Abdul Syukur. (2017). Turuq Ta’lim Mufradaat Lughah Arabiyyah wa Jumaliha lada Muallimiin fi Madrasah Thanawiyyah Diniyyah bi Wilayah Kelantan. (Tesis Sarjana). Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Nur Akmar & Harun Baharuddin. (2016). Nur Naimah Akmar Kamaruddin dan Harun Baharuddin. “Penggunaan Google Translate dalam Aktiviti Terjemahan Kitab Arabâ€. Persidangan Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Islam 2016. Universiti Malaya. p. 274-278.

Nur Naimah Akmar Kamaruddin & Harun Baharuddin. (2016). “Penggunaan Google Translate dalam Aktiviti Terjemahan Kitab Arabâ€. Persidangan Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Islam 2016, 274-278. Universiti Malaya.

Nurhamimi Zainul Abidin dan Muhamad Fiham Muhammad Ghalib. (2012). “Istiratijiyat Tullab Ghayr al-Mutakhassisin fi Lughah Arabiyah fi Tacallum Maharat al-Kitabah Abra Barnamij Wikiâ€. Journal of Islamic and Arabic Education, 4(1), 31-44.

Oxford, R.L. )1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New Yourk: Newbury House/Hamper&Row.

Rosni Samah. (2009). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab Untuk Penutur Bukan Jati. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah. (2010). Pendekatan Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab Di Peringkat Menengah Rendah. Malaysian Education Deans’ Council Journal, 6, 69-84.

Rosni bin Samah. (2012a). “Isu Pembelajaran Bahasa Arabâ€. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12), 286-299. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rosni Samah. (2012b). Pembinaan Ayat Bahasa Arab dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online® Journal of Language Studies, 12(2), 555-569.

Rosni Samah. (2007). “Penggunaan Internet dalam Pembelajaran bahasa: Kajian terhadap Bahasa Arab Komunikasi Pelanconganâ€. Malaysian Education Dean's Council Journal, 1(2), 83-95.

Rosni Samah, Mohd Fauzi Abdul Hamid, Shaferul Hafes Sha’ari dan Amizan Helmi Mohamad. (2013). “Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Dalam Kalangan Jurulatih Debat.†GEMA Online® Journal of Language Studies, 13(2), 99-116.

Rosni Samah. (2014). “Suggested Strategies for Non-Arabic Speakers in Learning Arabic Languageâ€. Pensee Journal, 76(1), 232-239.

Rosni Samah, Fariza Puteh-Behak, Noor Saazai Mat Saad, Suraini Mohd Ali, Ramiaida Darmi, Haliza Harun. (2016). “Effective Methods in Learning Arabic Language as a Foreign Languageâ€. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), 349-355.

Rosni Samah. (2013). Kaedah Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab Untuk Pelajar Bukan Arab. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Downloads

Published

2020-08-27

How to Cite

Maaruf, I. S., & Samah, R. (2020). The Ability to Translate Arabic Vocabulary among STAM Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar STAM. Sains Humanika, 12(3). https://doi.org/10.11113/sh.v12n3.1712

Issue

Section

Articles