Vol. 13 No. 2-2: Pembangunan Manusia

Guest Editor: Mohd Azhar Abd Hamid Editorial Commitee: Wan Mohd Azam Wan Mohd Yunos, Mastura Mahfar, Rabeatul Husna Abdull Rahman, Irmawati Norazman, NurFarhana Mohd Nordin

Published: 2021-08-04

Articles